RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The 1996 RIVM Catalogue of International Datasets

De 1996 RIVM catalogus van internationale datasets

Publiekssamenvatting

De toenemende activiteiten van RIVM op het gebied van integrale milieu-rapportages en verkenningen heeft de ontwikkeling van een gedegen informatie-infrastructuur tot gevolg gehad. Dit heeft geresulteerd in een verzameling informatie-systemen ten behoeve van de verwerving, verwerking, distributie en presentatie van milieu-gegevens. Deze systemen opereren voornamelijk binnen RIVM, alhoewel de steeds verdergaande samenwerking met externe instituten in binnen- en buitenland een bezinning over het informatie-beleid rechtvaardigt. Ten einde meer bekendheid te geven aan een breed publiek over kenmerken van basisbestanden die nodig zijn voor internationale, integrale milieustudies en -rapportages, wordt jaarlijks een catalogus uitgegeven. Dit rapport vormt de 1996 catalogus van internationale data sets die beschikbaar zijn binnen RIVM.
 

Home / Documenten en publicaties / The 1996 RIVM Catalogue of International Datasets

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu