RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 1e kwartaal 1997

Measuring results of the LML-station Niehove-Heereburen; period: first quarter of 1997

Publiekssamenvatting

Resultaten worden gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het 1e kwartaal 1997; grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het 1e kwartaal 1997; kentallen voor de periode oktober 1996 t/m maart 1997. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlocatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen; rapportage periode: 1e kwartaal 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu