RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring of radiation in airdust, deposition and an overall country milk sample. Results in the Netherlands in 1997

Metingen van radioactiviteit in luchtstof, depositie en een mengmonster melk. Resultaten in Nederland in 1997

Publiekssamenvatting

In dit jaarverslag over 1997 zijn de resultaten weergegeven van de metingen van radioactiviteit in milieumonsters uit de atmosfeer uitgevoerd door het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO). De analyses zijn uitgevoerd aan monsters luchtstof en depositie genomen op het RIVM-terrein in Bilthoven. Ook zijn mengmonsters melk, gemengd uit melkmonsters afkomstig van vier melkfabrieken verspreid over het land, geanalyseerd.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Monitoring of radiation in airdust, deposition and an overall country milk sample. Results in the Netherlands in 1997

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu