RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Indicator-antigenen voor de bepaling van blootstelling aan (allergenen van) schimmels in het binnenhuismilieu II Alternaria alternata

Indicator antigens for the determination of exposure to (allergens of) fungi in the indoor environment II Alternaria alternata

Publiekssamenvatting

Blootstelling aan schimmels en schimmelproducten in het binnenhuismilieu zou kunnen leiden tot het optreden van allergien, astma en respiratoire aandoeningen in het algemeen. Aangezien meting volgens klassieke methoden ontoereikend is om blootstelling aan schimmels, schimmelproducten en door schimmels geproduceerde allergenen te bepalen werd gezocht naar een betere methode hiervoor. Onderzoek op laboratoriumschaal toonde aan dat Alternaria alternata antigenen produceert die onder alle gebruikte kweekomstandigheden detecteerbaar zijn. Deze gemeenschappelijke antigenen kunnen dienen als "indicator"-antigenen voor blootstelling aan A. alternata en zijn producten. Gezien het gelijktijdig voorkomen van zowel deze gemeenschappelijke antigenen als allergenen kunnen deze "indicator"-antigenen gebruikt worden om blootstelling aan allergenen geproduceerd door A. alternata te bepalen. Aangezien het hier laboratoriumstudies betreft moet de waarde van de hier vermelde "indicator"-antigenen in praktijkmonsters (huisstof- en luchtmonsters) nog aangetoond worden
 

Home / Documenten en publicaties / Indicator-antigenen voor de bepaling van blootstelling aan (allergenen van) schimmels in het binnenhuismilieu II Alternaria alternata

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu