RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Startdocument voor een Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS)

A initiation study on an information system for applications of radiation in medicine (IMS)

Publiekssamenvatting

Zowel bij de directie Curatieve Somatische Zorg (CSZ) als bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van het Ministerie van VWS is er behoefte aan een actuele gegevensbasis om structureel inzicht te hebben in de medische stralingsbelasting in Nederland. Dit wordt mede ingegeven door de Euratom richtlijn 97/43, die de lidstaten verplicht om uiterlijk 12 mei 2000 de medische stralingsbelasting van de bevolking te bepalen. In het kader van het onderzoek is geinventariseerd hoe een informatiesysteem dat in deze behoefte voorziet, te realiseren zou zijn. Allereerst zijn de eisen en wensen ten aanzien van zo'n systeem verzameld. Vervolgens is een lijst met vragen opgesteld, die mogelijk aan het systeem gesteld zouden kunnen worden. Hiervan uitgaande is een variant van het systeem beschreven waarmee voldaan kan worden aan de Europese richtlijn. Tevens is aangegeven wat de mogelijkheden van uitbreiding ten opzichte van deze variant zijn. Verder is een indicatie gegeven welke activiteiten nodig zijn om het systeem te realiseren en actueel te houden. Voor het vervolgtraject wordt een gefaseerd plan van aanpak voorgesteld voor de definitie, het ontwerp en de realisatie van het systeem.
 

Home / Documenten en publicaties / Startdocument voor een Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu