RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The presence of Echinococcus multilocularis in the red fox (vulpes vulpes) in the Netherlands

Het voorkomen van Echinococcus multilocularis bij de vos in Nederland

Publiekssamenvatting

Er zijn onderzoekingen gedaan naar het voorkomen van Echinococcus multilocularis bij vossen in Nederland van 1996 tot 1998. Deze parasiet is de oorzaak van alveolaire echinococcose, een ernstige parasitaire zoonose. Hiervoor zijn eerst 272 vossen onderzocht in het grensgebied met Duitsland en Belgie. Uit de resultaten van de onderzoeken bleek dat er 5 vossen besmet waren met deze parasiet afkomstig uit 2 gebieden, Groningen (2x) en Limburg (3x). Om de verdere verspreiding in Nederland te onderzoeken zijn ook de Veluwe en de Noord- en Zuid-Hollandse kustgebieden onderzocht. In totaal zijn 181 vossen uit deze gebieden onderzocht maar er werden hier geen positieven aangetoond. Dit is de eerste keer dat E. multilocularis bij vossen in Nederland is aangetoond.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The presence of Echinococcus multilocularis in the red fox (vulpes vulpes) in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu