RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Extension of the OECD 414 rat teratogenicity protocol by increasing the duration of treatment and introduction of parameters of immunotoxicity: an exploratory study using diazepam as a model compound

Uitbreiding van de richtlijn voor teratogeniciteitsonderzoek OECD 414 met verlenging van blootstellingsduur en opname van parameters voor immunotoxiciteit: een verkennende studie met diazepam als modelstof

Publiekssamenvatting

Uitbreiding van een reproductietest volgens OECD richtlijn 414 werd op bruikbaarheid onderzocht door bij ratten een prenatale 'developmental' toxiciteitstest uit te voeren. Het standaard protocol werd op twee manieren aangepast. 1) De duur van de behandeling werd verlengd, zodat de nakomelingen ook gedurende het derde trimester van de dracht via het moederdier werden blootgesteld. 2) Parameters werden opgenomen die een indicatie zouden kunnen geven over mogelijke effecten op het immuunsysteem van de nakomelingen. Het experiment werd uitgevoerd met de benzodiazepine diazepam als modelstof. Uit een eerder gerapporteerde studie bleek dat deze verbinding de immuunrespons onderdrukt en verminderde weerstand geeft in de nakomelingen van ratten die tijdens het derde trimester van de zwangerschap werden behandeld. De parameters van het immuunsysteem die voor dit doel werden geselecteerd waren gelijk aan die, gebruikt in 28 daagse orale toxiciteitstesten, zoals ze worden uitgevoerd volgens de OECD richtlijn 407 versie 1995 (i.e. differentiele celtellingen in het bloed en histopathologie van lymfoide organen en weefsels, alsmede de gewichten van lymfoide organen). Bovendien werden analyses uitgevoerd van subpopulaties van milt lymfocyten, totale immunoglobuline concentraties in serum, miltlymfocytenresponsen op mitogene en 'natural killer cell' activiteit van lymfoide cellen in de milt. De teratogeniteitsparameters lieten geen behandelingsgerelateerde effecten zien in de nakomelingen. De verlenging van de behandelingsduur van dag 6-15 van de zwangerschap (GD 6-15) tot GD 6-20 had geen invloed op de uitkomsten van deze studie. Enige effecten van diazepam op het immuunsysteem werden waargenomen, echter, een causaal verband is twijfelachtig gezien de afwezigheid van een dosis-effect relatie. De gegevens uit deze studie suggereren dat het met de toegepaste set van immuunparameters die voor deze studie werd geselecteerd niet mogelijk was om ondubbelzinnig een effect van in utero blootstelling aan diazepam op het zich ontwikkelende immuunsysteem in neonatale ratten op te sporen.
 

Home / Documenten en publicaties / Extension of the OECD 414 rat teratogenicity protocol by increasing the duration of treatment and introduction of parameters of immunotoxicity: an exploratory study using diazepam as a model compound

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu