RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Polio eradication in the Netherlands: a proposal for surveillance

Polio eradicatie in Nederland: een voorstel voor surveillance

Publiekssamenvatting

Voor de certificatie als polio-vrij in het kader van het wereld polio eradicatie programma is een actiever en uitgebreider surveillancesysteem vereist De 'Global Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis' en de Europese Commissie hebben de principes, criteria en het proces van certificatie, met name met betrekking tot surveillance, vastgesteld. Het gebruik van zogenaamde 'performance indicators' maken hiervan deel uit. Poliosurveillance in Nederland zou de volgende elementen moeten omvatten: 1) Klinische surveillance bestaande uit verplichte aangifte van verdachte patienten en uit melding van patienten met acute slappe verlamming geboren in 1957 of daarna. Een commissie van experts moet worden ingesteld die de uiteindelijke classificatie van de geregistreerde gevallen uitvoert. 2) Virologische surveillance bestaande uit a) diagnostisch onderzoek van van polio verdachte patienten en AFP patienten, b) analyse van een selectie van enterovirusstammen die in Nederlandse virologische laboratoria worden geisoleerd en c) 'environmental' surveillance. 3) Serosurveillance om het niveau van bescherming voor poliovirus-infecties te bepalen in de algemene bevolking en in specifieke risicogroepen. 4) Verzameling van informatie over de vaccinatiegraad. Met de voorgestelde surveillance zullen de volgende drie doelstellingen worden gerealiseerd: detectie van eventuele (wild) polioviruscirculatie, bepaling van de herkomst van het circulerende (wild) poliovirus en documentatie van de afwezigheid van wild poliovirus in Nederland.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Polio eradication in the Netherlands: a proposal for surveillance

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu