RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maximum Permissible Risk Levels for Human Intake of Soil Contaminants: Fourth Series of Compounds

Maximum Toelaatbare Risico-Niveaus voor Inname van Bodemcontaminanten door de Mens: Vierde tranche van stoffen

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van het humaan-toxicologische beoordelingswerk uitgevoerd bij het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling in de jaren 1996 en 1997 in het kader van het RIVM-project betreffende interventiewaarden t.b.v. bodemsanering. De methode voor afleiding van het Maximum Toelaatbare Risico (MTR) zoals beschreven in een eerder RIVM-rapport (711701006) werd toegepast voor een set van 12 chemische stoffen (of groepen van stoffen). Binnen het project worden deze stoffen aangeduid als de vierde tranche stoffen (de in de eerdere RIVM-rapporten 725201005 en 715810009) behandelde stoffen vormen de tranches een, twee en drie). Voor sommige van de in het huidige rapport opgenomen stoffen kon geen MTR worden afgeleid wegens het ontbreken van toxicologische gegevens. In veel gevallen konden alleen voorlopige waarden worden afgeleid omdat het beschikbare pakket aan toxicologische gegevens voor de betreffende stoffen incompleet is.
 

Home / Documenten en publicaties / Maximum Permissible Risk Levels for Human Intake of Soil Contaminants: Fourth Series of Compounds

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu