RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1996

Annual Survey Air Quality 1996

Publiekssamenvatting

Op basis van literatuurgegevens, metingen en modelberekeningen wordt een beschrijving gegeven van de toestand van de luchtkwaliteit en de atmosferische depositie in Nederland in 1996. Het overzicht is zoveel mogelijk opgebouwd conform de bekende beleidsthema's. Daarnaast handelt het themahoofdstuk over de CLRTAP (Conventie voor Lange Afstands Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging) en de internationale protocollen.
 

Home / Documenten en publicaties / Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1996

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu