RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enterovirusconcentraties bij innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater

Enterovirus concentrations at collection sites of surface waters for drinking water production

Publiekssamenvatting

In dit rapport worden alle meetgegevens van enterovirussen in oppervlaktewater, welke dient als grondstof voor de drinkwaterbereiding, samengevat voor de periode 1978 รพ 1996. De meeste metingen hebben plaatsgehad in het stroomgebied van de grote rivieren in midden Nederland , gedurende de winterperiode. Gedurende deze periode bereiken de concentraties hun maximale waarden. De enterovirusconcentratie was in de grote rivieren gemiddeld 0,4 tot 3 per liter met een maximum van 13 per liter. In de overige grote oppervlaktewateren (IJsselmeer, Haringvliet, Drentsche Aa) was de concentratie gemiddeld 0,014 tot 0,022 per liter en maximaal 0,45 per liter. Uitgaande van een maximaal toelaatbare concentratie van 1,83 x 10-7 virussen per liter in drinkwater (infectierisico van 10-4 per persoon per jaar) kan een indicatie voor de benodigde verwijdering voor de bereiding van drinkwater worden afgeleid. Deze bedraagt voor oppervlaktewater uit het stroomgebied van de grote rivieren, gemiddeld 6-7 logeenheden en maximaal 8 logeenheden. Voor de bedrijven die gebruik maken van overig oppervlaktewater als bron is de benodigde verwijdering gemiddeld 5 en maximaal 6 logeenheden.
 

Home / Documenten en publicaties / Enterovirusconcentraties bij innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu