RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De bereikbaarheid bestaat niet - Definiering en operationalisering van bereikbaarheid

Definition and operationalisation of "accessibility"

Publiekssamenvatting

In verschillende RIVM-projecten speelt bereikbaarheid een rol. Om tot een betere onderbouwing van de hierin gebruikte bereikbaarheidsmaten te komen, is in dit rapport een literatuurstudie verricht naar de theoretische achtergronden van bereikbaarheid. Deze studie heeft geleid tot een eenduidige definiering van bereikbaarheid. Daarnaast heeft een inventarisatie van de verschillende wijzen van operationalisering van bereikbaarheid plaats gevonden. Aan de hand van een literatuurstudie is bereikbaarheid in vijf RIVM-projecten gevalueerd. Tenslotte is naar aanleiding van "De Ruimtescanner", een van de RIVM-projecten, een bereikbaarheidsmaat uitgewerkt die rekening houdt met de concurrentie van de beroepsbevolking op de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen. De voorgestelde bereikbaarheidsmaat is toegepast in een case-studie voor heel Nederland.
 

Home / Documenten en publicaties / De bereikbaarheid bestaat niet - Definiering en operationalisering van bereikbaarheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu