RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Estimating the PTB-profile

Schatting van het PTB-profiel

Publiekssamenvatting

Het doel van het rapport is een overzicht te geven van 'simpele' methoden, die data kunnen genereren voor Persistentie (P), Toxiciteit (T) en Bioaccumulerend vermogen (B) van stoffen. De keuze is gemaakt voor de schattingsmethoden omdat ze relatief sneller, goedkoper en betrouwbaarder zijn dan 'expert judgement' of de inzet van 'default' waarden, om voor stoffen die ontbrekende PTB-gegevens te genereren. Voordat de PTB-eigenschappen worden bepaald, dient een verdelingsprofiel bepaald te worden van de stof over de belangrijkste milieucompartimenten, water, lucht en bodem. De benodigde informatie om PTB-eigenschappen te schatten, verschilt van een SMILES-notatie tot gedetailleerde quantum-mechanische gegevens. In het rapport worden stroomschema's aangegeven, die behulpzaam zijn bij het bepalen van de PTB-eigenschappen. De PTB-eigenschappen en PTB-criteria kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van een 'simpele' gevaarsaanduiding van de stof voor mens en milieu. Het vergelijk van de PTB-eigenschappen met aan een bepaald beleidsdoel gerelateerde 'cut-off' waarden voor PTB-stoffen, resulteert in de indeling van de stof in een PTB-klasse. Het vaststellen van de 'cut-off' waarden is een beleidsmatige keuze, die niet in het rapport wordt behandeld.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Estimating the PTB-profile

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu