RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Health Impact Assessment Schiphol airport. Overview of results until 1999

Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol. Een overzicht van de resultaten tot 1999

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een uitgebreide engelstalige samenvatting van de stand van zaken en huidige resultaten van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES). GES bestaat uit een aantal studies met verschillende opzet. In dit rapport zijn in plaats van per onderzoek, de resultaten beschreven per gezondheidsparameter: hinder, hartvaatziekten, slaapverstoring, luchtwegaandoeningen, ervaren gezondheid, cognitieve prestatie, geboortegewicht, risicoperceptie en woontevredenheid. Een aantal onderzoeken is nog in uitvoering. Dit betreft een onderzoek naar luchtwegaandoeningen bij schoolkinderen en een onderzoek naar slaapverstoring bij volwassenen. Een besluit over een eventueel aanvullend onderzoek naar effecten op prestatie wordt genomen zodra de resultaten van het slaapverstoringsonderzoek beschikbaar zijn. Aansluitend op de bevindingen van GES zal een voorstel voor een monitoringssysteem worden ontwikkeld waarmee mogelijke veranderingen in de milieukwaliteit en gezondheidstoestand bij uitbreiding van de luchthaven gevolgd kunnen worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Health Impact Assessment Schiphol airport. Overview of results until 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu