RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Berekening van de verwijdering van micro-organismen bij de bereiding van drinkwater

Calculation of the removal of micro-organisms by the production of drinking water

Publiekssamenvatting

Het microbiologisch gezondheidsrisico van drinkwater wordt gedeeltelijk bepaald door de mate van verwijdering van pathogenen gedurende het zuiveringsproces. In dit rapport worden de huidige beschikbare benaderingen om de mate van verwijdering op basis van data sets te schatten, beschreven en geevalueerd. Een van de problemen hierbij is hoe om te gaan met metingen van nul micro-organismen in een monster. De zes beschouwde statistische methoden zijn beschrijvend van aard en gebruiken als grootheid de Decimale Eliminatie, het 10-logaritme van de ratio van tellingen voor en na een zuiveringsstap. De vijf beschouwde wiskundige modellen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en gebruiken de kans p dat een individueel micro-organisme de zuiveringsstap passeert als uitgangspunt. Op basis van een set van praktische en theoretische criteria werd een voorselectie gemaakt van vier voorkeursmethoden en -modellen. Vervolgens werden deze vier methoden en modellen geevalueerd voor wat betreft hun vermogen om aantallen micro-organismen in de uitstroom van een zuiveringsstap te voorspellen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van metingen aan sporen van sulfiet reducerende clostridia op een aantal monsterpunten in twee zuiveringsinstallaties. Dit resulteerde in een voorkeursvolgorde voor de vier voorgeselecteerde methoden en modellen. Verder onderzoek is nodig om de conclusies met minder voorbehoud te kunnen trekken.
 

Home / Documenten en publicaties / Berekening van de verwijdering van micro-organismen bij de bereiding van drinkwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu