RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Prevalence of hepatitis B viral markers in the Dutch population: a population-based serosurveillance study (Pienter project)

Prevalentie van hepatitis B virale markers in de Nederlandse bevolking: een population-based seroprevalentie studie (Pienter project)

Publiekssamenvatting

Doel: Het bepalen van de seroprevalentie van hepatitis B virale (HBV) markers in de algemene Nederlandse bevolking. Methoden: 7395 sera uit de Pienter-serumbank, die tussen oktober 1995 en december 1996 is opgericht met een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (17-79 jaar), zijn getest op aanwezigheid van anti-HBc en indien positief ook op HBsAg. Resultaten: De seroprevalentie van anti-HBc als een indicatie van huidige of doorgemaakte infectie was 2.1%. De seroprevalentie van HBsAg als een indicatie van HBV infectieusiteit was 6.9% bij anti-HBc positieve individuen en 0.2% wanneer dit werd gextrapoleerd naar de algemene Nederlandse bevolking. Vragenlijstgegevens zijn gebruikt om de anti-HBc prevalentie te schatten in subgroepen met bekende risicofactoren voor hepatitis B infectie. Een lineair verband werd gevonden tussen HBV infectie en urbanisatiegraad. De aantallen waren te klein om relaties aan te tonen met een aantal andere bekende risicofactoren voor HBV infectie, behalve voor allochtonen, in het bijzonder Turken, bij wie HBV infectie vaker voorkwam. Conclusie: Dit is de eerste Nederlandse studie waarbij de prevalentie van HBV infectie bepaald is in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Daarom zijn de hier gevonden anti-HBc en HBsAg prevalentie de meest valide schattingen voor personen in de Nederlandse bevolking zonder duidelijke karakteristieken die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op HBV infectie. De prevalentie van HBsAg is lager dan eerder schattingen die gebaseerd waren op metingen in geselecteerde groepen. De lage HBsAg prevalentie bevestigt het lage endemiciteitsnivo in Nederland
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Prevalence of hepatitis B viral markers in the Dutch population: a population-based serosurveillance study (Pienter project)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu