RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Report on the third workshop organized by the Community Reference Laboratory (CRL) - Salmonella

Rapport van de derde workshop georganiseerd door het Community Reference Laboratory (CRL-)Salmonella

Publiekssamenvatting

In september 1998 is door het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella een workshop georganiseerd in Utrecht, Nederland. Alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella waren vertegenwoordigd. In totaal waren er 35 deelnemers. Het programma van de workshop bestond uit vier delen. Het eerste deel was bacteriologisch gericht en bestond uit een evaluatie van bacteriologische ringonderzoeken. Het tweede deel van de workshop was een bespreking van detectiemethoden voor Salmonella en de validatie van deze methoden. Het derde deel was immunologisch gericht waarin de immunologische methoden besproken werden. In het laatste deel van de workshop werden diverse typeringsmethoden besproken.
 

Home / Documenten en publicaties / Report on the third workshop organized by the Community Reference Laboratory (CRL) - Salmonella

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu