RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol, overzicht van resultaten tot oktober 1999

Health Impact Assessment Schiphol airport, overview of results until October 1999

Publiekssamenvatting

Dit rapport geeft een uitgebreide samenvatting van de stand van zaken en huidige resultaten van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES). GES bestaat uit een aantal studies met verschillende opzet. In dit rapport zijn in plaats van per onderzoek, de resultaten beschreven per gezondheidsparameter: hinder, hart- en vaatziekten, slaapverstoring, luchtwegaandoeningen, ervaren gezondheid, cognitieve prestatie, geboortegewicht, risicoperceptie en woontevredenheid. Een onderzoek naar slaapverstoring bij volwassenen in relatie tot blootstelling aan nachtelijk vliegtuiggeluid is nog in uitvoering. Aansluitend op de bevindingen van GES zal een monitoringsysteem worden ontwikkeld waarmee mogelijke veranderingen in de milieukwaliteit en gezondheidstoestand bij uitbreiding van de luchthaven gevolgd kunnen worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol, overzicht van resultaten tot oktober 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu