RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Health burden of infections with thermophilic Campylobacter species in the Netherlands, 1990 - 1995

Gezondheidslast van infecties met thermofiele Campylobacter species in Nederland, 1990-1995

Publiekssamenvatting

Infectie met thermophiele Campylobacter spp. (met name C. jejuni) leidt meestal tot een episode van acute gastro-enteritis, welke binnen enkele dagen tot enkele weken spontaan geneest. Soms treden ernstiger en langduriger ziekteverschijnselen op, zoals Guillain-Barre syndroom, reactieve artritis of sepsis. Voor sommige patienten heeft de ziekte een fatale afloop. Dit rapport beschrijft de epidemiologie van met thermophiele Campylobacter spp. geassocieerde ziekte in Nederland in de periode 1990-1995 en poogt deze informatie te integreren in een gemeenschappelijke volksgezondheidsmaat, de Disability Adjusted Life Year (DALY). DALYs zijn de som van het aantal verloren levensjaren ten gevolge van voortijdige sterfte, en het aantal jaren dat met ziekte wordt doorgebracht, gewogen met een factor tussen 0 en 1 voor de ernst van die ziekte. Er is aanzienlijke onzekerheid en variabiliteit in de epidemiologische informatie die ten grondslag ligt aan de geschatte gezondheidslast. Deze is expliciet bij de analyse betrokken. De met simulatie geschatte gezondheidslast van met thermophiele Campylobacter spp. geassocieerde ziekte in Nederland bedraagt ca. 1400 DALY per jaar (90% betrouwbaarheidsinterval 900-2000 DALY per jaar). De belangrijkste bijdragen worden geleverd door acute gastro-enteritis in de algemene bevolking (310.000 gevallen per jaar, 290 DALY), aan gastro-enteritis gerelateerde sterfte (30 gevallen per jaar, 410 DALY) en residuele symptomen van het Guillain-Barre syndroom (60 gevallen, 340 DALY). De invloed van onzekerheden ten aanzien van de te maken aannames bij bovenstaande berekeningen werden onderzocht met behulp van gevoeligheidsanalyse. In alle alternatieve scenario's bleek de geschatte gezondheidslast in bovengenoemd interval te liggen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Health burden of infections with thermophilic Campylobacter species in the Netherlands, 1990 - 1995

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu