RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The effect of nitrate on the thyroid gland function in healthy volunteers in a 4-week oral toxicity study

Het effect van nitraat op de schildklierfunctie in gezonde vrijwilligers in een vier weken orale toxiciteitstudie

Publiekssamenvatting

Het zou mogelijk kunnen zijn, dat nitraat de schildklierfunctie in de mens remt, zoals dit in proefdieronderzoek is gevonden. Het mechanisme hierachter is dat het nitraation (NO3-) opname van jodide (I-) in schildkliercellen competitief remt door gebruik te maken van hetzelfde transportmechanisme. Een lagere schildklier jodide opname kan leiden tot een verlaagde schildklierhormoon secretie (T4, T3), gevolgd door een verhoogde productie van TSH (thyro6d stimulerend hormoon). Hierdoor kan een schildklier vergroting (krop) ontstaan. Onze doelstelling in dit onderzoek was daarom om het effect van nitraat op de menselijke schildklierfunctie te onderzoeken in een vier weken nitraat blootstellingstudie. Gedurende 28 dagen kregen tien vrijwilligers dagelijks een oplossing met 15 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht (driemaal de maximaal toelaatbare dagelijkse hoeveelheid, ADI) in 200 ml gedestilleerd water oraal toegediend (nitraatgroep) en kregen tien vrijwilligers dagelijks 200 ml gedestilleerd water oraal toegediend (controlegroep). Beide groepen volgden een jodium-beperkt en nitraatarm dieet, wat gecontroleerd werd aan de hand van 24-uurs jodide in urine en plasma nitraat-concentraties. Voor en na 28 dagen blootstelling werd het percentage (%) radiojodium (131I) opname (RAIU) gemeten op 5 uur en 24 uur na de inname van de 131I-capsule om het competitief effect van nitraat op de schildklier jodide opname te meten. Voor (nitraat) blootstelling en twee, drie en vier weken na de start aan de blootstellingperiode werden bloedmonsters afgenomen voor de hormoonconcentraties van TSH, T4, T3, rT3 en IGF I om de schildklierfunctie te bepalen. Er werd geen effect van nitraat op de hormoonconcentraties gevonden gedurende de vier weken blootstellingperiode aan driemaal de ADI van nitraat. Na vier weken nitraat blootstelling was de 24-uurs RAIU 1,5 maal de 24-uurs RAIU voor nitraat blootstelling. Echter, een afname in 24-uurs RAIU in de nitraatgroep werd verwacht. De conclusie van dit onderzoek is dat een blootstelling aan driemaal de ADI van nitraat geen veranderingen in schildklierfunctie te weeg brengt in een gezonde populatie.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The effect of nitrate on the thyroid gland function in healthy volunteers in a 4-week oral toxicity study

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu