RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vergiftigingen in 1998 bij pubers, volwassenen en bejaarden

Poisonings in 1998 in adolescents, adults and older persons

Publiekssamenvatting

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM heeft de in 1998 geregistreerde vergiftigingsgevallen geanalyseeerd om een gedetailleerd beeld te krijgen van de vergiftigingen bij de leeftijdsgroepen "pubers, volwassenen en ouderen". Bij de circa 20.000 onderzochte (vermoede)geintoxiceerden behoort 72% van de personen tot de leeftijdscategorie volwassenen, het aandeel van pubers en bejaarden was relatief klein. Geneesmiddelen werden het meest (63%) ingenomen. In mindere mate (21%) ging het om expositie aan producten uit de categorieen "alcoholica, drugs en tabak", "huishoudmiddelen en doe het zelf producten" en "industrieproducten". Blootstelling aan "bestrijdingsmiddelen", "planten, paddestoelen en dieren" en "cosmetica" was beperkt. Een aantal nieuwe geneesmiddelen blijkt al kort na introductie veelvuldig betrokken te zijn bij bij overdoseringen. Verpakkingen van sommige "non-food" producten, waarvan het uiterlijk lijkt op een "food" product, kunnen aanleiding geven tot verwisseling, en dientengevolge tot een ongewenste blootstelling. Nieuwe drugs kunnen plotseling populair worden. Oude geneesmiddelen die herontdekt worden voor ander gebruik, zoals het gammahydroxyboterzuur (GHB), kunnen bij misbruik ernstige intoxicaties veroorzaken. Het NVIC vervult een belangrijke functie bij het onderkennen van onvoorziene gezondheidsrisico's na de introductie van nieuwe consumenten producten en geneesmiddelen. Door informering van de overheid en beroepsgroepen kan de aanzet gegeven worden tot onderbouwing van specifieke maatregelen ter reductie van blootstelling aan xenobiotica.
 

Home / Documenten en publicaties / Vergiftigingen in 1998 bij pubers, volwassenen en bejaarden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu