RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands: Summary Report 1990-1998 (IPCC Tables 1-7)

Nederlandse broeikasgasemissies. Samenvatting 1990-1998 (IPCC Tabellen 1-7)

Publiekssamenvatting

Dit rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is geschreven om te voldoen aan de rapportageverplichtingen in 1998 in het kader van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie en aan de verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Uit de inventarisatie blijkt dat in de periode 1990-1998 de emissies van CO2 en N2O met resp. 12% en 9% zijn gestegen, terwijl de CH4-emissies met 18% daalden. Van de zgn. F-gassen, waarvoor 1995 het referentiejaar is, stegen de PFK-emissies met 4% in 1998 ten opzichte van 1995, terwijl de emissies van HFK's en SF6 (potentieel) op hetzelfde niveau bleven. De totale CO2-eq. emissies waren in 1998 8% hoger dan in 1990 (1995 voor de F-gassen) (6% bij temperatuurcorrectie).
 

Home / Documenten en publicaties / Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands: Summary Report 1990-1998 (IPCC Tables 1-7)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu