RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Report of the third session of the IMAGE Advisory Board

Rapport van de derde sessie van de IMAGE Advisory Board

Publiekssamenvatting

Het rapport bevat aanbevelingen en suggesties, die het resultaat zijn van de derde vergadering van de IMAGE-2 Advisory Board. IMAGE-2 is het global change model van het RIVM. De belangrijkste doelen van de vergadering waren het bediscussieren en reviewen van de validiteit van de bijna voltooide 2.2 versie van het IMAGE model en om advies uit te brengen over vereiste en gewenste toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, wetenschap en toepassing van het IMAGE onderzoek. De belangrijkste aanbevelingen en suggesties zijn: * IMAGE 2.2 en de afgeleide tools zijn state-of-the-art instrumenten. Het model is koploper in de integratie van energiegebruik, landgebruik, klimaat en effecten. Dit voordeel zou geformaliseerd moeten worden door het schrijven van een Mission Statement, gebaseerd op de doelstelling van de Framework Convention on Climate Change (FCCC), * samenwerking met nationale en internationale instituten, deelname in de internationale global-change onderzoeksprogramma's en de bijdrage aan IPCC rapporten zijn belangrijke redenen om het model verder te ontwikkelen en om de wetenschappelijke acceptatie te vergroten, * het landbouw economie model moet sterk worden ontwikkeld in de richting van een landgebruiks economie model wat alle land-gebaseerde hulpbronnen beter integreert en waarin de koppelingen met het energie-model TIMER en met WorldScan van het CPB worden verbeterd, * klimaat variabiliteit zou meegenomen moeten worden in de impact berekeningen van IMAGE, * land-klimaat interacties zijn belangrijk voor hoe het toekomstige klimaat er uit gaat zien. Modellering van deze interacties zou aangepakt moeten worden via voortzetting van de koppeling tussen IMAGE en het klimaat model ECBilt van het KNMI, * betere regionalisatie is wenselijk.
 

Home / Documenten en publicaties / Report of the third session of the IMAGE Advisory Board

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu