RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21ste eeuw

Towards a Dutch national vaccination programme for the 21st century

Publiekssamenvatting

Er wordt een visie gepresenteerd voor een toekomstig vaccinatiebeleid in Nederland. De volgende vier onderwerpen worden komen aan de orde. (i) Verbetering van het huidige rijksvaccinatieprogramma (RVP). Handhaving en verbetering van de kwaliteit van het RVP vergt inspanning m.b.t. effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen, vaccinatieschema's, (her)vaccinatie van ouderen en de uitroeiing van polio. (ii) Mogelijke opname in het RVP van nieuwe vaccins of vaccins die waarschijnlijk voor 2010 beschikbaar zijn. Twaalf kandidaat vaccins werden geanalyseerd m.b.t. voorkombare ziektelast, kosteneffectiviteit en haalbaarheid van inpassing in het RVP. Op basis van de analyse werden de vaccins beoordeeld als geschikt of minder geschikt voor opname in het RVP. Daarnaast werden voorstellen voor actie geformuleerd. (iii) Vaccins in een vroeg stadium van ontwikkeling en mogelijk beschikbaar tussen 2010 en 2020. Vijf vaccins uit deze groep lijken relevant voor de Nederlandse volksgezondheid. De voortgang op dit terrein moet gevolgd worden. Actieve participatie m.b.t. combinatievaccins en andere dan parenterale toedieningsvormen is van belang. (iv) Activiteiten van belang voor handhaving van een succesvol RVP.
 

Home / Documenten en publicaties / Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21ste eeuw

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu