RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toepassing en gezondheidsrisico's van amusementslasers

Application and human health risks of laser displays

Publiekssamenvatting

De aard en omvang van lasertoepassingen voor amusementsdoeleinden is geinventariseerd om na te gaan of en zo ja in welke mate gebruik van lasers voor shows en in pretparken en discotheken leidt tot gezondheidsrisico's voor het publiek. Bij de vier showproducenten die de Nederlandse markt domineren, stonden in 1999 in totaal 45 lasers. Het aantal shows per producent per jaar varieert van 20 tot 450. Het aantal bezoekers per show bedraagt 20 tot 350.000. Voor lasershows worden hoofdzakelijk klasse-4 lasers toegepast, die bij onoordeelkundig gebruik risico's voor het publiek kunnen opleveren. Incidenten komen in Nederland uiterst zelden voor. Veiligheidsmaatregelen die door lasershowproducenten worden getroffen, betreffen onder andere het afschermen van de bundel door een sluiter bij een technische storing. In tegenstelling tot het buitenland, bestaat er in Nederland geen regelgeving voor het geven van lasershows en het waarborgen van de laserveiligheid voor het publiek en de luchtvaart. Uit metingen van derden is gebleken dat bij het richten van laserbundels in het publiek ('audience scanning') maximaal toegelaten niveaus kunnen worden overschreden. Een recent gestart Engels onderzoek moet uitsluitsel geven over de vraag of voor deze toepassing aanvullende veiligheidsmaatregelen wenselijk zijn.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Toepassing en gezondheidsrisico's van amusementslasers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu