RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Risico-analyse brandstofpontons

Risk analysis fuel pontoons

Publiekssamenvatting

Voor het bepalen van de risico's van brandstofpontons in een jachthaven is een generieke risico-analyse uitgevoerd. Er is een referentiesysteem gedefinieerd, bestaande uit een betonnen brandstofponton met een relatief grote inhoud en doorzet. Aangenomen is dat de ponton gelegen is in een jachthaven waar alleen pleziervaart aanwezig is, en dat de tankauto tijdens het lossen beschermd is tegen externe beschadiging door langskomend verkeer. De kwantitatieve risico-analyse is uitgevoerd conform de standaard rekenmethode van het Paarse Boek. De referentie brandstofponton leidt tot individueel risicocontouren van 10-5 per jaar en 10-6 per jaar, die praktisch samenvallen. De afstand van deze contouren tot de brandstofponton en de tankauto bedraagt ongeveer 20 meter. Het risico wordt voornamelijk bepaald door de plasbrand binnen de brandstofponton en de breuk van de losslang bij verlading van tankauto naar brandstofponton.
 

Home / Documenten en publicaties / Risico-analyse brandstofpontons

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu