RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Implementation of QSAR's in ecotoxicological risk assessments

Implementatie van QSAR's in ecotoxicologische risicobeoordelingen

Publiekssamenvatting

Een overzicht is gegeven van modelleringstechnieken voor Kwalitatieve Stuctuur Activiteit Relaties (QSAR) evenals van descriptoren die kunnen worden gebruikt bij QSAR berekeningen en van verschillende statistische methoden, die geschikt worden geacht voor de afleiding van QSAR's. De huidige stand van zaken ten aanzien van het gebruik van QSAR's binnen de verschillende reguliere beoordelingskaders van het Centrum voor Stoffen en risicobeoordeling van het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CSR) wordt toegelicht. De algemeen geaccepteerde QSAR berekeningen en software programma's voor de beoordeling van ecotoxicologische risico's via de blootstellingsroute zijn beschreven. De nadruk ligt echter op de beoordeling van ecotoxicologische effecten. Algemeen geaccepteerde QSAR's en andere in de openbare literatuur vastgelegde QSAR's voor de beoordeling van ecotoxicologische effecten worden in aparte tabellen gepresenteerd voor respectievelijk stoffen die werken via niet-polaire narcose, polaire narcose, reactieve stoffen en stoffen met een specifiek werkingsmechanisme. Ook wordt een overzicht gegeven van recentelijk ontwikkelde QSAR computer programma's. Enkele aanbevelingen worden gedaan op welke wijze QSAR's binnen de beoordelingskaders van RIVM/CSR kunnen worden toegepast. Ervaringen met routinematig toepassen van QSAR's bij de beoordelingen van ecotoxicologische effecten worden over een jaar geevalueerd en gerapporteerd.
 

Home / Documenten en publicaties / Implementation of QSAR's in ecotoxicological risk assessments

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu