RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluation of Mixing Height representations in the EUROS model

Evaluatie van menglaag-beschrijvingen in het EUROS model

Publiekssamenvatting

Het EUROS model is een model voor luchtkwaliteit dat wordt gebruikt bij het RIVM-LLO voor korte (dag) en lange termijn (jaar) simulaties van chemische verspreiding van gassen of fijnstof op Europese schaal. Dit rapport beschrijft een deel van lopend ontwikkelings- en validatiewerk aan het model om de generieke toepasbaarheid van het model te verbeteren. Dit is een van de doelen van het RIVM project 'compartimentele modellen/integratie regionale modellen. Er wordt gefocust op de beschrijving van de verspreidings processen, met als doel deze processen te evalueren en te verbeteren. Als zodanig vormt het een eerste stap in de overgang naar een complete drie-dimensionale beschrijving van de EUROS transport module. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling (VITO) en RIVM. De beschrijving van de menglaag en horizontale advectie in het EUROS model is verbeterd. De nieuwe EUROS versie is uitvoerig getest en de menglaaghoogtes zijn vergeleken met lidar metingen. Modelresultaten voor ozonconcentraties en geintegreerde blootstellings nivo's (AOT) zijn geevalueerd in termen van de verschillende menglaagbeschrijvingen. De herziene beschrijving van de menglaag geeft een veel betere weerspiegeling van het land-zee contrast, met lagere menglaaghoogtes boven zee dan boven land gedurende de dag. Een belangrijk resultaat is dat het menglaagconcept, dat in het EUROS model wordt gebruikt, een validatie van de gemodeleerde waarden bemoeilijkt. Dit is omdat de gemodelleerde ozon AOT40 nivo's geen significante verbetering laten zien in vergelijking met metingen, in tegenstelling tot de aangebrachtte wetenschappelijke verbeteringen. Het belangrijkste aspect in deze context is de waarde van de reservoirlaaghoogte in het model. De reservoirlaaghoogte is gelieerd aan het menglaag concept. Daarom wordt verwacht dat een realistischere beschrijving van de verticale uitwisselingsprocessen, door een explicite beschrijving van 3D advectie en diffusie, de resultaten van het EUROS significant zal verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Evaluation of Mixing Height representations in the EUROS model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu