RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 2000

Registration of STD and HIV consultations at Regional Community Health Services in the Netherlands: Annual Report 2000

Publiekssamenvatting

Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) wordt door sociaal-verpleegkundigen ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers ten behoeve van een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek. De gegevens van deze registratie worden landelijk verzameld en bewerkt. De registratie omvat alleen gegevens van geregistreerde bezoekers van een SOA of HIV spreekuur waarbij een sociaal-verpleegkundige aanwezig was. In 2000 registreerden 42 GGD's in totaal 13.413 consulten (stijging van 16% t.o.v. 1999). Bijna driekwart van de bezoekers was afkomstig uit Nederland. Van de mannelijke bezoekers had 64% heteroseksueel en 18% homo- of biseksueel contact gehad. Van de vrouwen werkte 16% als prostituee in de zes maanden voorafgaand aan het consult. Het aantal gediagnosticeerde SOA steeg in 2000 met 15% tot 3370; 7% voor vrouwen en 23% voor mannen. Net als in 1999 werd bij 31% van de bezoekers waarbij SOA onderzoek is gedaan, een SOA geconstateerd. Opvallend is dat de groep waarbij een SOA was vastgesteld minder vaak uit Nederland afkomstig was en vaker homoseksuele contacten had dan de groep bezoekers in de registratie waarbij geen SOA is vastgesteld. De meest voorkomende SOA bij zowel mannen als vrouwen was chlamydia; bij mannen gevolgd door gonorroe, genitale wratten en niet specifieke urethritis en bij vrouwen gevolgd door candidiasis, bacteriele vaginose en genitale wratten. Chlamydia steeg met 41%; bij mannen met 61% en bij vrouwen met 26%. Gonorroe steeg met 71%; bij mannen met 77% en bij vrouwen met 43%.In 2000 was bij 6491 consulten sprake van een HIV-testverzoek (precounseling) waarbij 0,8% positief bleek te zijn. In de groep HIV-positieven waren de homo- en biseksuele mannen, net als in 1999, het meest vertegenwoordigd.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 2000

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu