RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The prevalence of Echinococcus multilocularis in foxes in Groningen 1998-2000

De prevalentie van Echinococcus multilocularis bij vossen in Groningen van 1998 tot 2000

Publiekssamenvatting

Echinococcus multivocularis is de kleine lintworm van de vos, welke een ernstige ziekte bij de mens, alveolaire echinoccose genaamd, kan veroorzaken. Mensen raken besmet door orale opname van de eieren van E. multilocularis, die met de vossenfaeces in het milieu terecht komen. De incubatietijd van alveolaire echinococcose is lang, 10 tot 15 jaar, en de klinische verschijnselen zijn weinig typisch. Als de ziekte zich openbaart kunnen pathologische veranderingen al zo ernstig zijn, dat behandeling zeer moeilijk is. Daarom is de preventie van een infectie bij mensen zeer belangrijk. In Europa is de vos het belangrijkste reservoir van E. multilocularis en het bekende endemische gebied is gelokaliseerd in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. Maar een uitbreiding van het verspreidingsgebied van deze parasiet naar andere gebieden in Europa wordt verondersteld. In Nederland zijn bij een inventariserende studie, uitgevoerd tussen 1996 en 1998, naar het voorkomen van E. multilocularis, twee besmette vossen gevonden in een gebied in Groningen. Omdat het aantal onderzochte vossen in dit gebied vrij beperkt was, is in oktober 1998 een vervolgonderzoek gestart om de prevalentie nauwkeuriger vast te stellen en zo trends in de tijd beter te kunnen volgen. Bij deze vervolgstudie zijn in totaal 106 vossen onderzocht, waarbij gebruik is gemaakt van microscopisch onderzoek van de dunne darm en een test gebaseerd op polymerase chain reaction (PCR) van faecaal materiaal. De prevalentie van E. multilocularis bij vossen was 9,4% (95% betrouwbaarheidsinterval 5,2-16,5%). Dit zijn de eerse base line prevalentie gegevens in Nederland. Het risico van overdracht naar de mens is in theorie in alle gebieden waar besmette vossen voorkomen mogelijk. Het is echter niet bekend welk verband er bewstaat tussen de hoogte van de prevalentie van E. multilocularis bij vossen en het infectierisico voor mensen. Ook is niet bekend of een toegenomen prevalentie bij vossen leidt tot een verhoogd risico voor mensen. Dit komt mede door de lange incubatietijd van alveolaire echinococcose, zodat de ziekte nog niet gevonden is in gebieden, waarvan niet bekend was dat er besmette vossen voorkwamen. Gezien de ernst van de ziekte bij mensen is het daarom van belang om de epidemiologische ontwikkelingen bij vossen te volgen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The prevalence of Echinococcus multilocularis in foxes in Groningen 1998-2000

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu