RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen: een pilotstudie

A pilot study on the Information system for medical radiation applications

Publiekssamenvatting

In het traject dat moet leiden tot een Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS) is een pilotstudie uitgevoerd. In deze studie zijn beschikbare, recente gegevens over medische stralingstoepassingen en de daarbij optredende patientendosis verzameld en geanalyseerd. Het onderzoek had tot doel keuzes omtrent opzet en organisatie van het IMS, gemaakt in een parallel uitgevoerde definitiestudie, te motiveren. Onderscheid is gemaakt tussen diagnostisch en therapeutisch gebruik van ioniserende straling, vanwege het verschil in het beoogde effect van de straling. De gemiddelde jaarlijkse effectieve dosis per inwoner door medisch onderzoek is geschat op bijna 0,6 mSv. Hiervan is 87% toe te schrijven aan intramurale rontgendiagnostiek, 11% aan nucleaire geneeskunde en 1,6% aan extramurale rontgenonderzoeken. Het grootste manco voor het onderdeel diagnostiek vormen de patientdoses bij radiologische onderzoeken, die momenteel slechts van enkele ziekenhuizen bekend zijn. Therapeutisch gebruik van straling is onderverdeeld in radiotherapie en nucleair geneeskundige therapie. Voor radiotherapie zijn gegevens gepresenteerd die inzicht geven in de aard en omvang ervan, waarbij geconcludeerd is dat aggregatie van gegevens over de patientdosis in het IMS vooralsnog weinig zinvol is. Gegevens over nucleair geneeskundige therapie zijn nauwelijks verzameld.
 

Home / Documenten en publicaties / Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen: een pilotstudie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu