RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Benchmark risk analysis models

Benchmark risico analyse modellen

Publiekssamenvatting

Een zogenaamde benchmark studie is ondernomen, waarin de resultaten van vijf gereedschappen zijn vergeleken, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Deze gereedschappen zijn combinaties van methoden en software. In deze benchmark studie is een risico analyse uitgevoerd van een denkbeeldige inrichting met gevaarlijke stoffen die zich op een willekeurig gekozen plaats in Nederland bevindt. De inrichting was zo gekozen dat veel van de scenario's die in een werkelijke analyse zullen voorkomen aan bod komen, zoals het vrijkomen van brandbare en giftige stoffen; vloeistoffen, gassen en tot vloeistof verdichte gassen; vaten en leidingen etc. Met ieder gereedschap is een volledige risico analyse uitgevoerd. De deelnemers werd gevraagd om deze analyse uit voeren overeenkomstig de richtlijnen uit de gekleurde boeken. Iedere deelnemer week echter op een of meer plaatsen van de voorschriften af. Soms omdat de beschikbare software dat nodig maakte, soms omdat men het voorschrift te moeilijk uitvoerbaar vond en soms omdat men principieel een andere methode voorstond. Opgemerkt wordt dat deze verschillen ook in de praktijk zullen voorkomen. Immers het toepassen van de gekleurde boeken is geen wettelijk voorschrift. Het kan niet worden verwacht dat het bevoegd gezag zulke afwijkingen zal ontdekken. Ook kan niet worden verwacht dat men consequent het toepassen van de gekleurde boeken zal verlangen. Toch zijn er tussen de deelnemers geen grote verschillen gevonden in de effectberekeningen en de frequentietoewijzing, wanneer de scenario's in de gekleurde boeken zijn behandeld. Hoe slechter echter de toe te passen methode bekend is, of is beschreven, hoe groter de afwijkingen tussen de deelnemers, zoals kon worden verwacht. De uitkomsten van de deelnemers lopen ongeveer een orde van grootte uiteen. Dit is in vergelijking met eerdere benchmark studies een aanzienlijke verbetering. Verdere verbeteringen zijn moeilijk te realiseren zonder de voorschriften in de gekleurde boeken tot wettelijk vereiste te maken.
 

Home / Documenten en publicaties / Benchmark risk analysis models

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu