RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen. Rapportage periode: 3e kwartaal 1999

Measuring results of the LML-station Niehove-Heereburen period: third quarter of 1999

Publiekssamenvatting

De resultaten worden gepresenteerd van metingen van concentraties koolmonoxide, stikstofoxiden en zwarte rook te Niehove-Heereburen en omliggende meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Van de genoemde componenten betreft dit: Maximum en 24-uursgemiddelde concentraties, alsmede aantal uren uitval in het 3e kwartaal 1999; Grafische weergave van 24-uursgemiddelde concentraties in het 3e kwartaal 1999; Kentallen voor de periode oktober 1998 t/m september 1999. Daarnaast wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de meetlokatie Niehove-Heereburen, de gebruikte meetprincipes en procedures en de in dit rapport gehanteerde berekeningsmethoden.
 

Home / Documenten en publicaties / Meetresultaten van het LML-station Niehove-Heereburen. Rapportage periode: 3e kwartaal 1999

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu