RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Diet during pregnancy and weaning and adult disease in the offspring in the rat

Voeding tijdens de zwangerschap en de vatbaarheid voor chronische ziekten in het nageslacht bij de rat

Publiekssamenvatting

Uit zowel epidemiologische als dierexperimentele studies komen steeds meer aanwijzingen dat de samenstelling van de voeding tijdens de zwangerschap een belangrijke invloed heeft op de vatbaarheid van het nageslacht voor chronische ziekten op latere leeftijd. In deze dierexperimentele studie zijn de effecten van diervoeders met een verschillende samenstelling onderzocht op parameters voor chronische ziekten op volwassen leeftijd. Aan zeven groepen van elk zestien dieren werd een isocalorisch hoog-vet voer gegeven met een verschillende macronutrient- en vetzuursamenstelling vanaf twee weken voor de dracht tot aan het einde van de speenperiode. Op dag 21 van de dracht werd de foetale ontwikkeling onderzocht. Op de leeftijd van 12 weken is een aantal fysiologische en morfologische parameters bepaald. Nageslacht dat in utero en tijdens de speenperiode was blootgesteld aan een laag eiwit voer of een voer rijk in visvetzuren had een significant lager lichaamsgewicht vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van 12 weken, ten opzichte van de controlegroep. Het mannelijk nageslacht van dieren van de cocosnootgroep (rijk aan verzadigde vetten) lijkt licht insuline resistent te zijn. Er was echter geen verschil in volume van de eilandjes van Langerhans ten opzichte van de controlegroep. Ondanks significant kleinere eilandjes van Langerhans en de aanwezigheid van minder grotere eilandjes in de pancreas bij 12-weken oude dieren uit de laag eiwit groep verschilde deze groep niet van de controlegroep in glucose- of insuline respons na een orale glucose load. De immuunfunctie en systolische en diastolische bloeddruk in het nageslacht op volwassen leeftijd leek niet te worden beinvloed door de samenstelling van de maternale voeding in utero en tijdens spenen Concluderend kan worden gezegd dat de samenstelling van de voeding tijdens de dracht en de vroege postnatale periode de postnatale ontwikkeling van het nageslacht beinvloedde, hetgeen bleek uit veranderingen in zowel morfologische als fysiologische parameters.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Diet during pregnancy and weaning and adult disease in the offspring in the rat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu