RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slikken in Nederland; Regionale variaties in geneesmiddelengebruik

Regional variations in use of pharmaceuticals

Publiekssamenvatting

Het rapport vormt een onderdeel van het thema 'Regio en Toegankelijkheid' in het kader van de Volksgezondheid en Toekomst Verkenning 2002 van het RIVM. In dit rapport wordt een uitgebreide analyse gemaakt van regionale verschillen in de kosten en het gebruik van geneesmiddelen. De regionale verschillen zijn weergegeven in 31 regio's. Het onderzoek heeft betrekking op de geneesmiddelen die bij de openbare apotheek zijn afgehaald. In 2000 werd er voor ruim 2,5 miljard euro aan geneesmiddelen afgeleverd door de openbare apotheken. Het aantal voorschriften via de apotheek bedroeg bijna 131 miljoen in dat jaar. Er is een analyse gemaakt van de regionale verschillen in kosten, volume en prijs bij alle geneesmiddelen tezamen en bij zes geneesmiddelengroepen (maagmiddelen, cholesterolverlagers, antibiotica, benzodiazepines, antidepressiva en middelen bij astma/COPD). Uit het onderzoek blijkt dat regionale verschillen in geneesmiddelenkosten vooral zijn toe te schrijven aan volumeverschillen en niet aan grote regionale verschillen in voorkeuren voor duurdere dan wel goedkopere geneesmiddelen
 

Home / Documenten en publicaties / Slikken in Nederland; Regionale variaties in geneesmiddelengebruik

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu