RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental Quality and Human Well-being. Outcomes of a workshop

Omgevingskwaliteit en welzijn. Resultaten van een workshop

Publiekssamenvatting

In april 2002 werd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een internationale workshop over Omgevingskwaliteit en Kwaliteit van Leven georganiseerd. De workshop had als doel consensus te bereiken over de belangrijkste assumpties en principes, die ten grondslag liggen aan modellen met betrekking tot omgevingskwaliteit. Een ander hoofddoel was de vorming van een internationaal onderzoeksteam (consortium). De problemen en vragen rondom de begrippen omgevingskwaliteit en kwaliteit van leven werden belicht vanuit zes perspectieven (samenvattingen in Bijlage 1). De discussie spitste zich toe op a) definities, b) modellen, c) de keuze van domeinen en indicatoren, d) geografische schaalniveaus, e) het raakvlak tussen theorie (wetenschappers) and praktijk (beleid/ planners) en f) de noodzaak tot communicatie met en participatie van relevante belanghebbenden.Uitkomsten van de workshop zijn een interdisciplinair netwerk van deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit, een 'Expression of Interest' voor een geintegreerd project (IP) ten behoeve van het 6e EU Kader Programma en een speciale uitgave van het internationale tijschrift 'Landscape and Urban Planning', in het eerste kwartaal van 2003.
 

Home / Documenten en publicaties / Environmental Quality and Human Well-being. Outcomes of a workshop

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu