RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Test results of Salmonella typing by the NRLs-Salmonella in the Member States of the EU and by the EnterNet Laboratories

Test resultaten van Salmonella typering door de NRLs-Salmonella in de Lidstaten van de EU en door de EnterNet Laboratoria

Publiekssamenvatting

Het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) organiseerde in samenwerking met Public Health Laboratory Service (PHLS), London, Verenigd Koninkrijk en het Central Institute for Animal Disease Control - Sectie Infectieziekten (CIDC, Lelystad, Nederland) een achtste ringonderzoek aangaande de typering van Salmonella. Zeventien Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) en 15 EnterNet Laboratoria (ENLs) namen deel aan deze studie. Drie van deze NRLs zijn eveneens ENL. De resultaten van deze drie NRL-ENL laboratoria werden alleen geevalueerd bij de 17 NRLs voor Salmonella. In totaal werden 20 stammen van het species Salmonella enterica subspecies enterica geselecteerd voor serotypering terwijl 10 stammen van Salmonella Typhimurium (STM) en 10 stammen van Salmonella Enteritidis (SE) werden geselecteerd voor faagtypering. In het algemeen waren er geen problemen met het typeren van de O-antigenen. Sommige laboratoria hadden problemen met het typeren van de H-antigenen. Bijna alle laboratoria hadden weinig problemen met het faag-typeren. Enige ENLs hadden problemen met het faagtyperen van de SE stammen. Tien stammen van verschillende Salmonella serotypen werden getest op hun resistentie patronen tegen een panel van 12 antibiotica door bijna alle laboratoria. De NRLs en ENLs waren vrij om te kiezen tussen de Minimale Inhibitie Concentratie (MIC) of de disc diffusie test. Meer dan 95% van alle testen werden goed uitgevoerd. De meeste problemen werden veroorzaakt door streptomycine.
 

Home / Documenten en publicaties / Test results of Salmonella typing by the NRLs-Salmonella in the Member States of the EU and by the EnterNet Laboratories

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu