RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Measuring Dutch meals, Healthy diet and safe food in the Netherlands, Summary and Key messages

Ons eten gemeten;Gezonde voeding en veilig voedsel in Nederland.Samenvatting en kernboodschap

Publiekssamenvatting

Ons voedsel is veiliger dan ooit, maar Nederlanders eten te veel en verkeerd. Hierdoor wordt aanzienlijk gezondheidsverlies geleden en leven we gemiddeld twee jaar korter. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit het rapport "Ons eten gemeten". Dit rapport geeft voor de eerste keer in Nederland een totaaloverzicht van de beschikbare kennis op het gebied van de voedselconsumptie, de voedselveiligheid, en de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Measuring Dutch meals, Healthy diet and safe food in the Netherlands, Summary and Key messages

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu