RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Milieucompendium 2004. Het milieu in cijfers

Environmental Data Compendium 2004

Publiekssamenvatting

Het Milieucompendium geeft een zo compleet mogelijk beeld van de toestand van het milieu en is bestemd voor eenieder die geinteresseerd is in statistische milieu-informatie. Het is opgebouwd aan de hand van een causaliteitsketen van het milieu. Een beeld wordt gegeven van de maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit resulterende milieudruk. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de milieukwaliteit en de uiteindelijke effecten hiervan op natuur en volksgezondheid. Afgesloten wordt met een hoofdstuk over milieu en economie.
 

Home / Documenten en publicaties / Milieucompendium 2004. Het milieu in cijfers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu