RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2002

Annual survey air quality 2002

Publiekssamenvatting

Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 2002. Het rapport bestaat uit hoofdstukken over mondiale, fotochemische, verzurende en vermestende, deeltjesvormige en lokale luchtverontreiniging.
 

Home / Documenten en publicaties / Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2002

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu