RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Probabilistische berekening van inname van stoffen via incidenteel geconsumeerde voedingsproducten. Aanvulling op het draaiboek voor modellering van inname van stoffen via voeding

Probabilistic calculation of intake of substances via incidentally consumed food products. Supplement to the handbook for modelling of intake of substances via food

Publiekssamenvatting

In dit rapport wordt een model beschreven om de inname van stoffen te schatten die voorkomen in voedselproducten die incidenteel worden gegeten (bijvoorbeeld pesticiden op bepaalde soorten fruit). Tot op heden kon alleen de inname worden geschat van stoffen die in ons basale voedingspakket aanwezig zijn (bijvoorbeeld dioxines in dierlijk vet). Dit gebeurt door gegevens van een voedselconsumptiepeiling te combineren met concentraties van de stoffen in de voedselproducten. De uitkomsten van deze berekening worden geanalyseerd met een statistisch model waarmee een verdeling van de lange-termijn innames in de bevolking wordt verkregen. Dit model kan echter niet worden gebruikt als veel individuen een inname van 'nul' hebben, omdat deze mensen de relevante voedselproducten niet hebben gegeten tijdens de peiling. Het nieuwe model houdt er rekening mee dat de consumptiefrequentie van individuele voedselproducten alsmede de geconsumeerde hoeveelheid per dag kan varieren tussen individuen. Door de geschatte verdeling van de consumptiefrequentie te combineren met de verdeling van de consumptiehoeveelheid in een statistisch model kan de inname in de bevolking vergeleken worden met bepaalde (chronische of acute) limietwaarden.
 

Home / Documenten en publicaties / Probabilistische berekening van inname van stoffen via incidenteel geconsumeerde voedingsproducten. Aanvulling op het draaiboek voor modellering van inname van stoffen via voeding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu