RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands - Results in 2003.

Monitoring van radioactiviteit in het milieu in Nederland - Resultaten in 2003.

Publiekssamenvatting

Dit rapport presenteert de resultaten van radioactiviteitsmetingen in het Nederlandse milieu in 2003. Radioactiviteit werd gemeten in belangrijke onderdelen van het leefmilieu van de mens zoals luchtstof, depositie, oppervlaktewater, zeewater, drinkwater, melk en voedsel. In het kader van het Euratom Verdrag uit 1957 is de Nederlandse overheid verplicht om radioactiviteitsgehaltes te meten in de compartimenten lucht, water en bodem. De resultaten van de radioactiviteitsmetingen liggen in het bereik van voorgaande jaren. Vergeleken met de aanbevelingen van de Europese Unie blijkt dat het Nederlandse meetprogramma op een aantal punten tekortschiet, met name voor wat betreft controle van drinkwater, melk en overige voedingsmiddelen.
 

Home / Documenten en publicaties / Monitoring of radiation in the environment in the Netherlands - Results in 2003.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu