RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Genetic susceptibility for Salmonella infections

Genetische gevoeligheid voor Salmonella-infecties

Publiekssamenvatting

Contaminatie van eieren en vlees met Salmonella met Campylobacter bacterien is de belangrijkste oorzaak van voedselvergiftiging en de kans op zo'n voedselvergiftiging wordt mede bepaald door de genetische achtergrond van de gastheer. Dit rapport geeft een overzicht van humane- en dierstudies naar deze genetische gevoeligheid van de gastheer voor Salmonella-bacterien. De immunologische afweer tegen Salmonella bestaat uit een niet-specifiek en een specifieke deel. Voor het afdoende couperen van een Salmonella-infectie is een adequate T-helper type 1 (Th1) respons (behorend tot de specifieke immuunrespons) noodzakelijk en cruciale eiwitten in deze Th1-route zijn IFN- , IL-12, en IL-18. Net als mutaties in genen die bij de niet-specifieke immuunrespons betrokken zijn, zoals Nramp1, 'Toll-like' receptoren en CD14, verhogen mutaties in de genen van deze Th1-eiwitten de gevoeligheid voor Salmonella-infecties. Mutaties zijn echter zeldzaam. DNA variaties (polymorfismen) komen daarentegen vaker voor, namelijk bij meer dan 1 procent van de bevolking. Dergelijke variaties leiden tot een kleine verandering in de structuur of expressie van het eiwit, waardoor de effectiviteit van de afweer tegen Salmonella-bacterien wordt veranderd. De effecten van deze polymorfismen op de immuunrespons na een voedselvergiftiging zijn weliswaar subtiel, maar op populatieniveau kan hun 'impact' aanzienlijk zijn.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Genetic susceptibility for Salmonella infections

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu