RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitoring effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes. Results of the international MonNO3 workshop in the Netherlands, 11-12 June 2003

Monitoren van de effectiviteit van de EU Nitraatrichtlijn Actieprogramma's. Resultaten van de internationale MonNO3 workshop gehouden in Nederland, 11-12 juni 2003.

Publiekssamenvatting

Dit rapport bevat de bijdragen van de deelnemers aan de MonNO3 workshop, georganiseerd door het RIVM, GEUS en DMU. De workshop is gehouden op 11 en 12 juni 2003 en vond plaats in Den Haag (Scheveningen). Het rapport geeft ook een synthese van deze bijdragen en de workshopdiscussies over de methoden om de effectiviteit van de EU Nitraatrichtlijn Actieprogramma's te monitoren. De wettelijke grondslag voor dit type monitor staan in de Nitraatrichtlijn, artikel 5(6).Er zijn twee verschillende benaderingswijzen om de effecten van de Actieprogramma's op nationale schaal te beschrijven, te weten opschalen en interpolatie. Deze benaderingswijzen zijn niet in detail bediscussieerd omdat dit buiten het terrein van de MonNO3 workshop lag. Uit alle bijdragen blijkt dat waterkwaliteit niet alleen wordt beinvloed door de landbouwpraktijk maar ook door andere factoren. Bodemtype, hydrogeologische karakteristieken van de bodem en de ondergrond, karakteristieken van het oppervlaktewatersysteem en karakteristieken van het klimaat en het weer zijn voorbeelden van "omgevingsfactoren" die de oorzaak kunnen zijn van in tijd en ruimte gemeten verschillen in waterkwaliteit.
 

Home / Documenten en publicaties / Monitoring effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes. Results of the international MonNO3 workshop in the Netherlands, 11-12 June 2003

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu