RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Methane production as a result from rumen fermentation in cattle calculated by using the IPCC-GPG tier 2 method

Methaanproductie als gevolg van pensfermentatie bij rundvee berekend middels de IPCC-GPG Tier 2 methode

Publiekssamenvatting

Volgens de IPCC-GPG methode wordt de methaanemissie berekend als percentage van de door het dier opgenomen bruto energie met het voer. Het rapport beschrijft in detail de benodigde energie voor onderhoud, activiteit, groei, lactatie en dracht. Met behulp van de rantsoenen van het Nederlandse rundvee wordt vervolgens de bruto energie opname berekend. Het rapport presenteert voor de volledige periode 1990-2002 voor alle rundveecategorieen de methaanemissie als gevolg van pensfermentatie.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Methane production as a result from rumen fermentation in cattle calculated by using the IPCC-GPG tier 2 method

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu