RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cost Effectiveness Analysis with the RIVM Chronic Disease Model

Kosten effectiviteits analyse met het RIVM Chronische Ziekten Model

Publiekssamenvatting

De medische kosten van alle ziekten die kunnen optreden in gewonnen levensjaren dienen te worden meegenomen in kosten effectiviteit analyses als ook de effecten van de medische zorg voor alle ziekten in gewonnen levensjaren worden meegenomen. In kosten effectiviteit analyses van primaire preventie worden vaak alleen de medische kosten van direct gerelateerde ziekten meegenomen. Bij kosten effectiviteit analyses van stoppen met roken interventies worden bijvoorbeeld wel de besparingen dankzij de vermeden kosten van longkanker meegenomen maar niet de medische kosten van een heupfractuur die iemand kan oplopen in zijn extra levensjaren. Dit is niet consistent als de winst in levensjaren dankzij de behandeling van de heupfractuur wel wordt meegenomen in de kosten effectiviteit analyse. Een van de toepassingen van het RIVM Chronische Ziekten Model (CZM) is het schatten van de kosten effectiviteit van interventies gericht op het verbeteren van de volksgezondheid in Nederland. De centrale vraagstelling van dit rapport is hoe we in kosten effectiviteit analyses met het CZM omgaan met de medische kosten en gezondheidseffecten van ziekten die zijn opgelopen in extra levensjaren. Met het CZM is het mogelijk om de medische kosten in gewonnen levensjaren in kosten effectiviteit analyses mee te nemen. Op basis van inzichten uit de recente economische literatuur concluderen wij dat de medische kosten van alle ziekten die kunnen optreden in extra levensjaren dienen te worden meegenomen als de effecten van de medische zorg in gewonnen levensjaren niet zijn te scheiden van de effecten van de interventie.
 

Home / Documenten en publicaties / Cost Effectiveness Analysis with the RIVM Chronic Disease Model

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu