RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie van de bruikbaarheid van gegevensbronnen

Usability of data sources inventoried

Publiekssamenvatting

Investering in de continuiteit van databronnen is essentieel om bruikbare informatie te verkrijgen en te behouden over indicatoren op het gebied van preventie. Dit blijkt uit een studie over 138 indicatoren die gebruikt zullen worden in producten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals beleidsnota's. In opdracht van het ministerie heeft het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) getoetst of databronnen bruikbare informatie leveren over deze indicatoren. Hiertoe is informatie uit databronnen beoordeeld op drie criteria: representativiteit, validiteit en continuiteit. Op grond van deze criteria is geconcludeerd of de databron al dan niet bruikbare informatie geeft over de indicator. Voor ongeveer tweederde van de 138 indicatoren bestaat een databron die bruikbare informatie geeft over een indicator. De bruikbaarheid van de informatie komt het vaakst in het geding door problemen met de continuiteit: de informatie komt uit een eenmalige bron, de voortgang van de bron is niet gewaarborgd of de informatie is niet consistent gemeten over de tijd. Investering in de continuiteit door het ministerie lijkt nodig te zijn om bruikbare informatie over de indicatoren te garanderen.
 

Home / Documenten en publicaties / Inventarisatie van de bruikbaarheid van gegevensbronnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu