RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkelingen in de Computer Tomografie: Gevolgen voor de patientveiligheid

Advances in Computed Tomography: consequences for patient safety

Publiekssamenvatting

Bij de nieuwe generatie CT-scanners kan de stralingsdosis voor de patient zowel lager als hoger uitpakken dan bij oudere CT-apparatuur. Dit hangt af van de instellingen en mogelijkheden van de scanner en de competentie van degene die het apparaat bedient.
De CT-scan is een onderzoek waarbij het binnenste van het menselijk lichaam in drie dimensies wordt afgebeeld. Omdat hierbij gebruik gemaakt wordt van rontgenstraling, dient het voordeel van de extra zekerheid in het onderzoek, afgewogen te worden tegen de stralingsdosis die de patient ontvangt.
De nieuwe generatie CT-apparatuur scant sneller, laat meer detail zien en is uitgerust met software die het mogelijk maakt de informatie op verschillende manieren in beeld te brengen. Dit opent de deur voor een aantal nieuwe toepassingen, zoals CT geleide interventies, CT cardio-, angio- en urografie. Op verschillende onderdelen van de CT wordt nog hard gewerkt aan innovaties, waardoor ook meer mogelijkheden ontstaan voor het omlaag brengen van de stralingsdosis. Daarnaast zijn voor een beperkt aantal onderzoeken steeds vaker alternatieven voorhanden die geen gebruik maken van ioniserende straling, zoals MRI en echografie. CT biedt echter belangrijke diagnostische voordelen die vaak opwegen tegen de stralingsbelasting.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Ontwikkelingen in de Computer Tomografie: Gevolgen voor de patientveiligheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu