RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De validatie van de Nederlandse voornormen NVN 5622, NVN 5627, NVN 5636 en NEN 6421

The validation of the Dutch pre-norms NVN 5622, NVN 5627, NVN 5636 and NEN 6421

Publiekssamenvatting

Vier Nederlandse normen, die van belang zijn voor het vaststellen van concentraties aan radioactieve stoffen die zogenaamde alfa- of beta straling uitzenden, zijn gevalideerd. Totaal-alfa en totaal-beta bepalingen zijn onder andere van groot nut bij een snelle en simpele screening van milieumonsters ten tijde van een nucleair ongeval. Het gaat om de normen NVN 5622, NVN 5627, NVN 5636 en NEN 6421. In opdracht van het Nederlandse Normalisatie Instituut heeft het RIVM deze validatie uitgevoerd samen met het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en de Nuclear Research en Consultancy Group (NRG). De normteksten zijn bijgewerkt en gemoderniseerd. Daarnaast zijn de prestatiekenmerken van de normen vastgesteld. Het gaat daarbij om haalbaarheid, juistheid, reproduceerbaarheid, nauwkeurigheid en aantoonbaarheid. Deze prestatiekenmerken zijn vastgesteld door middel van onderzoek in zes tot tien laboratoria.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / De validatie van de Nederlandse voornormen NVN 5622, NVN 5627, NVN 5636 en NEN 6421

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu