RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Towards a protocol for the assessment of site-specific human health risks for consumption of vegetables from contaminated sites

Naar een protocol om gezondheidsrisico's te beoordelen bij de consumptie van groenten gekweekt op verontreinigde bodems

Publiekssamenvatting

Om te kunnen bepalen of de consumptie van groenten die zijn gekweekt op verontreinigde bodems gezondheidsrisico's met zich meebrengt, heeft het RIVM een procedure ontwikkeld. De procedure is stapsgewijze opgezet om een degelijke onderbouwing van de gegevens en een efficiente werkwijze te waarborgen. Het principe is: simpel indien mogelijk, complex indien noodzakelijk. Als in een eerdere stap een risico kan worden uitgesloten, kan de procedure worden gestaakt. Zo niet, dan is een vervolgstap nodig. Daarin wordt de beoordeling steeds specifieker op de omstandigheden van de locatie gericht. Op die manier leidt de procedure tot een realistischere uitkomst, maar hij wordt ook tijdrovender. De procedure, die uit vier stappen bestaat, is als volgt. In stap 0, die voorafgaat aan de reken- en meetstappen, wordt de mogelijkheid ingeschat of de consumptie van groenten op een bepaalde locatie schadelijk kan zijn voor de gezondheid. In Stap 1 worden vervolgens de bodemgehalten van schadelijke stoffen gemeten en vergeleken met zogeheten Kritische bodemgehalten (de waarden waarbinnen groenten telen veilig is). Stap 2 omvat een gedetailleerde bepaling van het locatie-specifieke gezondheidsrisico, op basis van berekening. Ten slotte is in Stap 3 een gestandaardiseerd meetprotocol beschreven. Dat is een richtlijn om op een locatie te bepalen welk typen groenten, en de hoeveelheid daarvan, het beste kunnen worden bemonsterd als indicatie voor de gezondheidsrisico's.
 

Home / Documenten en publicaties / Towards a protocol for the assessment of site-specific human health risks for consumption of vegetables from contaminated sites

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu